top of page

O NÁS

Jsme studio, která poskytuje služby v oblasti firemní komunikace. Naše úspěchy stojí na odbornících, kteří umí kreativní a fungující projekty jak navrhnout, tak je realizovat. Největší síla agentury spočívá v neotřelé kreativitě, která kromě komunikačních a marketingových cílů našich klientů splňuje také vysoké estetické, společenské a kulturní nároky. 

  

Za více než dvacet let jsme získali řadu prestižních ocenění. Patří mezi ně vítězství v soutěžích Zlatý středník, cena PR klubu Merkur, Hvězda 3D reklamy, Nejlepší výroční zpráva roku (Czech Top 100), Nejlepší kalendář roku, Reklamní taška roku a Fotografická publikace roku. Umístili jsme se i v soutěži Unie vydavatelů o Nejlepší image inzerát roku nebo v České ceně za PR.

 

Velmi si vážíme také úspěchů, které nejsou spojeny s oborovými „reklamními a PR“ soutěžemi. Například zařazení námi vytvořených designových dárkových předmětů do stálých sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze nebo jejich účast na výstavě Object Factory v Museu of Art and Design v New Yorku, kterou The New York Times označily za nejvýznamnější výstavu porcelánu a keramiky v roce 2009.

MILNÍKY AGENTURY

2022

 • nově jsme do portfolia klientů zařadili společnost Pražská plynárenská, pokračuje spolupráce s Českou televizí a OTE

 • grafické a další služby jsme poskytovali mimo jiné společnostem ČEPS, PRE, PREdi, Lesy ČR, ČIŽP, OKK Koksovny, Sudop Group

 • výroční zprávy jsme zpracovali společnostem ČEPS, OTE, PRE a PREdi, Lesy ČR, Ikem, Český telekomunikační úřad, OKK Koksovny, MTX, Metalimex, Strojmetal, Alinvest, Ezpada

 

2021

 • do portfolia klientů jsme zařadili Českou televizi, pro níž zpracováváme materiálu pro interní komunikaci

 • grafické a další služby jsme poskytovali mimo jiné společnostem ČEPS, SÚKL, OTE, Sudop Group

 • výroční zprávy jsme zpracovali společnostem ČEPS, OTE, PRE a PREdi, Lesy ČR, Ikem, Český telekomunikační úřad, OKK Koksovny, MTX, Metalimex, Strojmetal

2020

 • zvítězili jsme ve výběrovém řízení na poskytování grafických a marketingových služeb Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

 • do portfolia klientů, kterým dodáváme výroční zprávy, se nově zařadili OTE (Operátor trhu plynem a elektřinou), ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny)

 • grafické a další služby jsme poskytovali mimo jiné společnostem ČEPS, PRE, PREdi, Lesy ČR, ČIŽP, OKK Koksovny

 

2019

 • pokračovala úzká spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na vývoji cvičebního náčiní Rose & Steel a zvyšování kompetencí agentury ve využívání pokročilých obráběcích technologií a technologií 3D tisku z korozivzdorné oceli 316 L pro různé tvůrčí účely

 • společnostem a organizacím ČEPS, ČEPS Invest, Lesy ČR, PRE, PREdi, ČIŽP, Metalimex a OKK Koksovny jsme dodali výroční zprávy

 

2018

 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze zařadilo do svých sbírek jako jediný produkt svého druhu naši sadu jednoručních činek Blanda vyvinutou pro start up Rose & Steel

 • pro Rose & Steel jsme zrealizovali také fotografickou výstavu Činka v prestižní fotografické galerii MGS v Kladně

 • společnostem a organizacím ČEPS, ČEPS Invest, Lesy ČR, PRE, PREdi, SÚKL, Metalimex a OKK Koksovny jsme dodali výroční zprávy

 

2017

 • pro Státní ústav pro kontrolu léčiv jsme připravili kampaně Léky do koše nepatří a eRecept

 • výroční zprávy jsme zpracovali pro společnosti ČEPS, ČEPS Invest, PRE, PREdi, Lesy ČR, SÚKL, Metalimex a OKK koksovny

 • grafické práce jsme dodali společnosti OTE

 

2016

 • novým klientem agentury se stala společnost PRE

 • poskytování marketingových služeb Slovenskému systému kvality služeb v cestovním ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR, Metalimex a OKK Koksovny

 • vydávání 12. ročníku časopisu Imperial Life

 • uzavřen dvouletý kontrakt se Státním ústavem pro kontrolu léčiv na poskytování marketingových a grafických služeb

 

2015

 • dokončení komunikačních aktivit Českého systému kvality služeb směrem k poskytovatelům služeb cestovního ruchu

 • poskytování služeb Slovenskému systému kvality služeb v cestovním ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR, Metalimex a OKK Koksovny

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 9. Imperial Design Symposia

 • vydávání 11. ročníku časopisu Imperial Life

 

2014

 • zahájení komunikačních aktivit Českého systému kvality služeb směrem k poskytovatelům služeb cestovního ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR a Metalimex

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 8. Imperial Design Symposia

 • zpracovali jsme Marketingovou strategii cvičení DRILL pro společnost ČEPS

 • vytvoření loga a logomanuálu pro Imperial investiční uzavřený nemovitostní fond

 • 10. ročník časopisu Imperial Life

 

2013

 • zpracování výročních zpráv pro Allianz, ČEPS, Lesy ČR a Metalimex

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 7. Imperial Design Symposia

 • tvorba produktové prezentace nových služeb společnosti Develop Most

 • vytvořili jsme publikaci Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020

 • 9. rokem vydáváme pro Imperial Karlovy Vary klientský časopis Imperial Life

 

2012

 • vítězství ve výběrovém řízení na komunikační strategii, název, logo, logomanuál a průzkumy veřejného mínění projektu Českého systému kvality služeb cestovního ruchu pro MMR ČR

 • vymysleli jsme a realizovali koncept Farmářské kuchyně pro českobudějovický Grand Hotel Zvon

 • realizovali jsme reklamní kampaň k 100. výročí otevření Hotelu Imperial pod názvem TIP 100 IMPERIAL

 • pro Imperial Karlovy Vary jsme připravili slavnostní uložení časové schránky s poselstvím budoucím generacím a realizovali 6. ročník IDS

 • vytvořili jsme logo a manuál Správě úložišť radioaktivního odpadu

 

2011

 • zpracovali jsme výroční zprávy Metalimex, Allianz, SÚRAO, ČEPS

 • pokračuje full servis pro ČEPS, Imperial Karlovy Vary, SÚRAO

 • spolupráce s designéry na 5. Imperial Design Symposiu a akci Design pro chráněné dílny

 • agentura obhájila v soutěži Hvězda 3D reklamy pozici předního českého producenta designových VIP dárkových předmětů – získala celkem třináct ocenění v podobě osmi nominací a pěti cen

 • vytvořili jsme pro společnost ČEPS medaile Za zásluhy

 

2010

 • začátek spolupráce s tiskovým odborem MMR ČR

 • redesign loga a vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu MMR ČR

 • vítězství ve výběrovém řízení vypsaném MŽP ČR na propagaci projektu Investice do životního prostředí 

 • 4. Imperial Design Symposium

 

2009

 • novými klienty jsou firmy Oriflame a Metalimex

 • agentura poprvé prezentuje na výstavě Polygraf produktový design pro užití ve firemní komunikaci

 • získáváme 3 první místa, 2 druhá místa a 4 nominace v soutěži Hvězda 3D reklamy

 • pohárek Kala reprezentuje český design a lázeňství v New Yorku

 

2008

 • 2. ročník Imperial Design Symposia

 • PR pro projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů pro CSS Praha

 • manuál krizové komunikace a workshop pro TOP management ČEPS

 • agentura vytvořila pro ČEZ dětský časopis Oříšek

 

2007

 • v rámci 1. ročníku Imperial Design Symposia vznikl lázeňský pohárek Kala (pod záštitou manželky presidenta ČR, paní Livie Klausové) a je zařazen do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Krajského muzea v Karlových Varech

 • agentura zpracovává a koordinuje produkci výročních zpráv firmy ProfiCredit ve čtyřech zemích střední Evropy

 • vzniká historicky první firemní profil společnosti Imperial Karlovy Vary

 • profil zpracovaný pro Plzeňský Prazdroj získává první místo v soutěži Zlatý středník

 

2006

 • zpracování komunikační strategie města Kralovy Vary

 • pokračují práce pro Imperial Karlovy Vary, Plzeňský Prazdroj, Škoda Power, SÚRAO, ČEPS a další klienty

 

2005

 • komplexní komunikační strategie pro Imperial Karlovy Vary

 • vychází první číslo časopisu Imperial Life

 

2004

 • novým klientem je Allianz

 • reklamní full service pro Crowne Plaza Praha

 • marketingový a PR full service pro Imperial Karlovy Vary

 • agentura získává za projekt Prazdroj české kultury cenu Merkur

 

2003

 • po roční přípravě probíhá výstava Prazdroj české kultury

 • reklama pro LG Electronic

 • výroční zpráva pro Plzeňský Prazdroj vyhrává v soutěži Czech TOP 100 v kategorii lehký průmysl, v té samé soutěži získává zvláštní ocenění Zpráva o společenské odpovědnosti Prazdroje a výroční zpráva vítězí i v soutěži Zlatý středník

 

2002

 • nově pracujeme pro Plzeňský Prazdroj a Pioneer Investments – kompletní servis v oblasti podnikové komunikace

 • agentura vytváří pro Plzeňský Prazdroj claim Součást české kultury a k němu připravuje 360˚ komunikační mix

 

2001

 • poradenství v oblasti interní komunikace a marketingu včetně positioningu značek pro Mefisto Software

 • začátek spolupráce se Škoda Energo

 • agentura začíná vydávat pro hotel InterContinental Praha zákaznický magazín InterJournal

 

2000

 • reklamní full servis – oleje Mogul, hotel InterContinental Praha

 • agentura komunikuje pomocí masivní printové PR inzerce spuštění Jaderné elektrárny Temelín do provozu

 • reklamní kampaň na hypoteční úvěry Raiffeisenbank

 

1999

 • začíná spolupráce se Správou úložišť radioaktivních odpadů a společností ČEPS

 • reklamní a PR podpora při otvírání nových poboček Raiffeisenbank v ČR

 

1998

 • reklamní full servis pro Raiffeisenbank

 • spolupráce se Slavia fotbal a VÚJE Trnava

 • klientem agentury se stává skupina Unipetrol (Benzina, Kaučuk, Chemopetrol a Unipetrol)

 • komplexní komunikační a marketingová řešení a poradenství pro firmu SWL

 

1997

 • začínají práce na medializaci největšího investičního programu té doby v ČR – ukončení odsiřovacího programu ČEZ, které vrcholí celoroční komunikační kampaní (ve všech médiích) “Přestáváme kouřit – zkuste to také”

 • agentura jako první zpracovala v ČR pro klienta výroční zprávu a firemní profil ve formátu PDF (společnost ČEZ)

 

1996

 • agentura poskytuje grafické, vydavatelské a produkční práce pro Ministerstvo životního prostředí ČR a mezinárodní energetickou organizaci Centrel

 • ČEZ za grafickou podobu výroční zprávy získává v Monaku ocenění Mention Spéciele

 

1995

 • pokračuje full servis pro sekci komunikace společnosti ČEZ

 • klientem agentury se stává České jaderné fórum

 • první místo v soutěži Czech TOP 100 za výroční zprávu ČEZ

 

1994

 • klientem agentury se stal podnik EZ Praha

 

1993

 • první výroční zpráva pro ČEZ

 • Corporate Design a reklamní full servis Hotelových domů Jana Bechera v Karlových Varech

 • zahájení spolupráce na zpracování výstavních katalogů pro Asociaci fotografů

 • práce na školním programu ČEZ

 

1992

 • založení agentury

 • spolupráce při budování komunikace nově vzniklé akciové společnosti ČEZ

 • komplexní reklamní servis pro firmy Berlin Chemie a Amati Kraslice

bottom of page