O NÁS

Jsme studio, která poskytuje služby v oblasti firemní komunikace. Naše úspěchy stojí na odbornících, kteří umí kreativní a fungující projekty jak navrhnout, tak je realizovat. Největší síla agentury spočívá v neotřelé kreativitě, která kromě komunikačních a marketingových cílů našich klientů splňuje také vysoké estetické, společenské a kulturní nároky. 

  

Za více než dvacet let jsme získali řadu prestižních ocenění. Patří mezi ně vítězství v soutěžích Zlatý středník, cena PR klubu Merkur, Hvězda 3D reklamy, Nejlepší výroční zpráva roku (Czech Top 100), Nejlepší kalendář roku, Reklamní taška roku a Fotografická publikace roku. Umístili jsme se i v soutěži Unie vydavatelů o Nejlepší image inzerát roku nebo v České ceně za PR.

 

Velmi si vážíme také úspěchů, které nejsou spojeny s oborovými „reklamními a PR“ soutěžemi. Například zařazení námi vytvořených designových dárkových předmětů do stálých sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze nebo jejich účast na výstavě Object Factory v Museu of Art and Design v New Yorku, kterou The New York Times označily za nejvýznamnější výstavu porcelánu a keramiky v roce 2009.

MILNÍKY AGENTURY

2020

 • zvítězili jsme ve výběrovém řízení na poskytování grafických a marketingových služeb Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

 • do portfolia klientů, kterým dodáváme výroční zprávy, se nově zařadili OTE (Operátor trhu plynem a elektřinou), ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny)

 • grafické a další služby jsme poskytovali mimo jiné společnostem ČEPS, PRE, PREdi, Lesy ČR, ČIŽP, OKK Koksovny

2019

 • pokračovala úzká spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na vývoji cvičebního náčiní Rose & Steel a zvyšování kompetencí agentury ve využívání pokročilých obráběcích technologií a technologií 3D tisku z korozivzdorné oceli 316 L pro různé tvůrčí účely

 • společnostem a organizacím ČEPS, ČEPS Invest, Lesy ČR, PRE, PREdi, ČIŽP, Metalimex a OKK Koksovny jsme dodali výroční zprávy

2018

 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze zařadilo do svých sbírek jako jediný produkt svého druhu naši sadu jednoručních činek Blanda vyvinutou pro start up Rose & Steel

 • pro Rose & Steel jsme zrealizovali také fotografickou výstavu Činka v prestižní fotografické galerii MGS v Kladně

 • společnostem a organizacím ČEPS, ČEPS Invest, Lesy ČR, PRE, PREdi, SÚKL, Metalimex a OKK Koksovny jsme dodali výroční zprávy

2017

 • pro Státní ústav pro kontrolu léčiv jsme připravili kampaně Léky do koše nepatří a eRecept

 • výroční zprávy jsme zpracovali pro společnosti ČEPS, ČEPS Invest, PRE, PREdi, Lesy ČR, SÚKL, Metalimex a OKK koksovny

 • grafické práce jsme dodali společnosti OTE

2016

 • novým klientem agentury se stala společnost PRE

 • poskytování marketingových služeb Slovenskému systému kvality služeb v cestovním ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR, Metalimex a OKK Koksovny

 • vydávání 12. ročníku časopisu Imperial Life

 • uzavřen dvouletý kontrakt se Státním ústavem pro kontrolu léčiv na poskytování marketingových a grafických služeb

2015

 • dokončení komunikačních aktivit Českého systému kvality služeb směrem k poskytovatelům služeb cestovního ruchu

 • poskytování služeb Slovenskému systému kvality služeb v cestovním ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR, Metalimex a OKK Koksovny

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 9. Imperial Design Symposia

 • vydávání 11. ročníku časopisu Imperial Life

2014

 • zahájení komunikačních aktivit Českého systému kvality služeb směrem k poskytovatelům služeb cestovního ruchu

 • zpracování výročních zpráv pro ČEPS, Lesy ČR a Metalimex

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 8. Imperial Design Symposia

 • zpracovali jsme Marketingovou strategii cvičení DRILL pro společnost ČEPS

 • vytvoření loga a logomanuálu pro Imperial investiční uzavřený nemovitostní fond

 • 10. ročník časopisu Imperial Life

2013

 • zpracování výročních zpráv pro Allianz, ČEPS, Lesy ČR a Metalimex

 • medializace Sanssouci Junior Glass Match

 • realizace 7. Imperial Design Symposia

 • tvorba produktové prezentace nových služeb společnosti Develop Most

 • vytvořili jsme publikaci Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020

 • 9. rokem vydáváme pro Imperial Karlovy Vary klientský časopis Imperial Life

2012

 • vítězství ve výběrovém řízení na komunikační strategii, název, logo, logomanuál a průzkumy veřejného mínění projektu Českého systému kvality služeb cestovního ruchu pro MMR ČR

 • vymysleli jsme a realizovali koncept Farmářské kuchyně pro českobudějovický Grand Hotel Zvon

 • realizovali jsme reklamní kampaň k 100. výročí otevření Hotelu Imperial pod názvem TIP 100 IMPERIAL

 • pro Imperial Karlovy Vary jsme připravili slavnostní uložení časové schránky s poselstvím budoucím generacím a realizovali 6. ročník IDS

 • vytvořili jsme logo a manuál Správě úložišť radioaktivního odpadu

2011

 • zpracovali jsme výroční zprávy Metalimex, Allianz, SÚRAO, ČEPS

 • pokračuje full servis pro ČEPS, Imperial Karlovy Vary, SÚRAO

 • spolupráce s designéry na 5. Imperial Design Symposiu a akci Design pro chráněné dílny

 • agentura obhájila v soutěži Hvězda 3D reklamy pozici předního českého producenta designových VIP dárkových předmětů – získala celkem třináct ocenění v podobě osmi nominací a pěti cen

 • vytvořili jsme pro společnost ČEPS medaile Za zásluhy

1 / 1

Please reload